Aktualności

 PLAN DNIA  

7.30 - 9.00

Witamy w Przedszkolu

(czas zabaw swobodnych i zajęć z wykorzystaniem Pedagogiki M. Montessori)

9.00 - 9.30

Spotkanie w kręgu

(pogawędka integracyjna, zabawy paluszkowe, gra na instrumentach, przywitanie)

9.30 - 10.00

Zajęcia dodatkowe

(język angielski, ceramika, rytmika, sensorki (zajęcia sensoryczne z psychologiem), Ruch Rozwijający Weroniki Sherbourne)

10.00 - 10.30

Śniadanie

10.30-11.00

Zajęcia z podstawy programowej/swobodna zabawa

11.00 - 12.20

Zabawy na placu zabaw i wycieczki do pobliskiego Parku

12.30 - 13.00

Obiad

13.20 - 14.00

Poobiedni relaks / czas czytania bajek oraz Bajkoterapia

14.00 - 14.30

Zajęcia edukacyjne / Zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki M. Montessori

14.30 - 15.30

Zabawy inspirowane twórczością dzieci

15.30 - 16.00

Podwieczorek

16.00 - 17.30

Zabawa swobodna, zajęcia stolikowe, zajęcia plastyczno-artystyczne.

Pobyt na świeżym powietrzu przy sprzyjającej aurze.

Czas powrotu dzieci do domu.