Opłaty

Czesne

wynosi 1380 zł i obejmuje posiłki oraz wszystkie zajęcia dodatkowe (poza specjalnymi wydarzeniami uzgadnianymi z rodzicami).

Wpisowe

jednorazowa, bezzwrotna opłata wynosi 1200 zł.