Założenia programowe

Naszą misją jest wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecku wraz z szacunkiem do jego potrzeb i zdolności.

 • Rozwijanie indywidualnych cech osobowości dziecka.
 • Kształtowanie postaw.
 • Rozwijanie samodzielności i wiary we własne umiejętności.
 • Nauka koncentracji uwagi, umiejętności skupienia oraz pamięci.
 • Nauka szacunku do innych oraz do siebie samego.

stokrotkiZwracamy uwagę na rozwój zdolności komunikowania się, ponieważ uważamy, że jest jedną z najważniejszych umiejętności potrzebnych w życiu. Chcemy przez to:

 • Rozwijanie indywidualnych cech osobowości dziecka.
 • Kształtowanie postaw.
 • Rozwijanie samodzielności i wiary we własne umiejętności.
 • Nauka koncentracji uwagi, umiejętności skupienia oraz pamięci.
 • Nauka szacunku do innych oraz do siebie samego.

Metoda empatycznej komunikacji opracowana przez dr Marshalla B. Rosenberga to mowa ludzi troszczących się o siebie i pragnących żyć w harmonii. Dzięki tej metodzie pielęgnujemy poczucie własnej wartości, uczymy się szacunku do siebie i innych, uczymy się wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania, a także akceptować odpowiedzi, nawet jeśli nie zawsze mamy ochotę ich wysłuchać.

Kiedy jesteśmy świadomi swoich potrzeb, uczuć łatwiej jest się nam komunikować i zaspokajać swoje potrzeby. Zachęcamy dzieci do samodzielnego rozwiązywania konfliktów, wychowawca nie jest on nigdy sędzią tylko mediatorem.

stokrotkiKażdego dnia w naszym Przedszkolu dzieci mają czas na zabawę twórczą i własną ekspresję. Zabawa to nieodłączny element codzienności, niezastąpiony żadną inną formą aktywności u dzieci. Podkreślamy znaczenie zabawy w życiu dzieci i doceniamy fakt, że dzięki zabawie dzieci uczą się:

 • Wykorzystywania własnego potencjału rozwojowego
 • Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi, określania swoich granic oraz granic innych dzieci
 • Podstawowych umiejętności społecznych: współpracy, rozwiązywania konfliktów, dochodzenia do kompromisów

stokrotki W Przedszkolu „Przyjaciele Żyrafy” dbamy także o prawidłowe żywienie dzieci oraz kształtujemy w dzieciach prawidłowe nawyki żywieniowe. Posiłki przyrządzamy przede wszystkim z produktów pochodzących z upraw ekologicznych.

Przedszkole oferuje dietę wegańską opartą na warzywach, owocach, pełnych ziarnach zbóż i tłuszczach roślinnych. Z posiłków wyeliminowaliśmy także całkowicie cukier. Doradztwo w zakresie dietetyki i żywienia doradca żywienia, specjalistka kuchni pięciu przemian, Anna Krasucka.

Dbamy o różnorodność posiłków, o wartości odżywcze, a także uwzględniamy upodobania dzieci.

 

Grupa przedszkolna jest różnowiekowa czyli należą do niej dzieci od 2,5 do 5 lat. Jest to grupa otwarta co oznacza, że każdego roku dzieci najstarsze odchodzą do szkoły a przychodzą nowe, młodsze. Dzieci starsze przechowują i pomagają przekazać młodszym tradycje i zwyczaje grupy.