Założenia programowe

stokrotkiKażdego dnia w naszym Przedszkolu dzieci mają czas na zabawę twórczą i własną ekspresję. Zabawa to nieodłączny element codzienności, niezastąpiony żadną inną formą aktywności u dzieci. Podkreślamy znaczenie zabawy w życiu dzieci i doceniamy fakt, że dzięki zabawie dzieci uczą się:

  • Wykorzystywania własnego potencjału rozwojowego
  • Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi, określania swoich granic oraz granic innych dzieci
  • Podstawowych umiejętności społecznych: współpracy, rozwiązywania konfliktów, dochodzenia do kompromisów
  • Wyrażania przeżyć i uczuć w sposób akceptowany społecznie
  • Stosowania zdobytej wiedzy i doświadczenia w praktyce, planowania i organizowania własnego działania
  • Zaspokajania naturalnej ciekawości
  • Kreatywnego działania i aktywnych sposobów zdobywania wiedzy
  • Pokonywania trudności
  • Wytrwałości w dążeniu do celu oraz odczuwania radości z sukcesu.

 

Każdego dnia w naszym Przedszkolu dzieci mają czas na zabawę twórczą i własną ekspresję. Zabawa to nieodłączny element codzienności, niezastąpiony żadną inną formą aktywności u dzieci. Podkreślamy znaczenie zabawy w życiu dzieci i doceniamy fakt, że dzięki zabawie dzieci uczą się:

·         Wykorzystywania własnego potencjału rozwojowego

·       Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi, określania swoich granic oraz granic innych dzieci

·         Podstawowych umiejętności społecznych: współpracy, rozwiązywania konfliktów, dochodzenia do kompromisów

·         Wyrażania przeżyć i uczuć w sposób akceptowany społecznie

·         Stosowania zdobytej wiedzy i doświadczenia w praktyce, planowania i organizowania własnego działania

·         Zaspokajania naturalnej ciekawości

·         Kreatywnego działania i aktywnych sposobów zdobywania wiedzy

·         Pokonywania trudności

·         Wytrwałości w dążeniu do celu oraz odczuwania radości z sukcesu.