Założenia programowe

Metoda empatycznej komunikacji opracowana przez dr Marshalla B. Rosenberga to mowa ludzi troszczących się o siebie i pragnących żyć w harmonii. Dzięki tej metodzie pielęgnujemy poczucie własnej wartości, uczymy się szacunku do siebie i innych, uczymy się wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania, a także akceptować odpowiedzi, nawet jeśli nie zawsze mamy ochotę ich wysłuchać. Kiedy jesteśmy świadomi swoich potrzeb, uczuć łatwiej jest się nam komunikować i zaspokajać swoje potrzeby. Zachęcamy dzieci do samodzielnego rozwiązywania konfliktów, wychowawca nie jest on nigdy sędzią tylko mediatorem. Więcej na stronie www.fpbp.most.org.pl

Kładziemy duży nacisk na rozwój zdolności komunikowania się, ponieważ uważamy, że jest jedną z najważniejszych umiejętności potrzebnych w życiu. Chcemy przez to:

  • rozwinąć emocjonalną inteligencję polegającą na kontakcie ze swoimi uczuciami i potrzebami oraz wyrażaniem ich
  • nauczyć sztuki rozwiązywania konfliktów i powstrzymywania przemocy przy jednoczesnym zwiększeniu wzajemnego zrozumienia i zaufania
  • zwiększyć skuteczność uczenia się
  • stworzyć związki oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu
  • nauczyć słuchać i współodczuwać
  • nauczyć zachowywać godność i troskę nawet po usłyszeniu wrogich czy krytycznych uwag