Założenia programowe

Grupa przedszkolna jest różnowiekowa czyli należą do niej dzieci od 2,5 do 5 lat. Jest to grupa otwarta co oznacza, że każdego roku dzieci najstarsze odchodzą do szkoły a przychodzą nowe, młodsze. Dzieci starsze przechowują i pomagają przekazać młodszym tradycje i zwyczaje grupy.

Otwarta i różnowiekowa grupa daje wiele możliwości:

 1. Dziecko przebywa w naturalnym środowisku, zróżnicowanym, lecz rzeczywistym, najbardziej odpowiednim dla jego rozwoju.
 2. Następuje szybsza adaptacja i integracja dzieci nowoprzyjętych.
 3. Szybsza i skuteczniejsza jest edukacja społeczna zarówno dzieci starszych jak i młodszych.
 4. Następuje naturalna i samoistna nauka podstaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku nieograniczonym wyłącznie do rówieśników.
 5. Zachowane są pełne uwarunkowania dla indywidualnego rozwoju dziecka.
 6. Jest możliwy pobyt rodzeństwa w jednej grupie.
 7. Naturalne jest zaangażowanie i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi oraz możliwość prezentowania przed nimi bogatszych doświadczeń.
 8. Dzieci szybciej dostrzegają i rozumieją zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia.
 9. Zachodzi możliwość stosowania zróżnicowanej i ciekawszej organizacji zajęć.
 10. Bogatszy jest rozwój duchowy dzieci, przekładający się na prace plastyczne i różne formy wyrażania siebie.
 11. Dziecko doświadcza różnych pozycji w grupie ( nowicjusza, malucha, dziecka starszego... ) Pozwala mu to poznawać troski, rozwijać troskliwość i tolerancję wobec słabszych, kształtować zdolność do powściągania własnych reakcji i inne społeczne umiejętności. Dziecko pracuje nad zharmonizowaniem swojej woli z wolą otoczenia.
 12. Wraz z wiekiem i zmianą pozycji w grupie dzieci przeżywają zmiany przywilejów i obowiązków. Doznawanie opieki ogranicza jednocześnie swobodę. Zwiększenie swobody pociąga za sobą odpowiedzialność i trud.
 13. W grupie o opisanej strukturze spotykamy dzieci różniące się możliwościami. Dzięki temu istotną wartością staje się różnorodność, a nie podobieństwo.