Założenia programowe

stokrotkiZwracamy uwagę na rozwój zdolności komunikowania się, ponieważ uważamy, że jest jedną z najważniejszych umiejętności potrzebnych w życiu. Chcemy przez to:

 • Rozwijanie indywidualnych cech osobowości dziecka.
 • Kształtowanie postaw.
 • Rozwijanie samodzielności i wiary we własne umiejętności.
 • Nauka koncentracji uwagi, umiejętności skupienia oraz pamięci.
 • Nauka szacunku do innych oraz do siebie samego.
 • Respektowanie potrzeb i zainteresowań dziecka.
 • Nauka prawidłowych relacji z otoczeniem.
 • Nauka współpracy i współdziałania.
 • Pedagogika wolna od rywalizacji i współzawodnictwa.
 • Nauka przez działanie.
 • Pedagogika uwzględniająca ciekawość dziecka otaczającym je światem.